Ronald Loonen
Vice-Voorzitter
Lid sinds: 1979.
In bestuur sinds: 2004.
Churchilllaan 31, 5571 AR Bergeijk,
06 31639911
voorzitter@harmoniedevolharding.nl

Cecile Habraken
Secretaris
Lid sinds: 1983.
In bestuur sinds: 2004.
Hooghbeemd 11, 5581 WS Waalre,
040-2222342
secretaris@harmoniedevolharding.nl

Ineke van de Pavert
Penningmeester
Lid sinds: 1970
In bestuur sinds: 2009.
Feliciadal 9, 5551 BX Dommelen,
040-2040646
penningmeester@harmoniedevolharding.nl

Henk Driessen
Lid sinds: 1979.
Bestuurslid sinds: 1979.

Peter ten Brinke
Werving & Opleiding
Lid sinds: 2005.
Bestuurslid sinds: 2006.
wervingenopleiding@harmoniedevolharding.nl

Lisa Mitzer
PR
Lid sinds: 2006.
Bestuurslid sinds: 2018.

Petri Alting – Klösters
Lid sinds: 2008
Bestuurslid sinds: 2019.