Onze Orkesten

Het Harmonieorkest

Het harmonieorkest bestaat uit 44 muzikanten, die zich gezamenlijk als doel hebben gesteld de huidige…

Het Leerlingenorkest

Het Leerlingenorkest bestaat uit jeugdige en volwassen muzikanten die hun A diploma hebben behaald of…

Het Instaporkest

Kinderen die pas kort muziekles hebben (een half jaar tot een jaar) kunnen in het…

Laatste nieuws

Huldiging Jubilarissen

Op dinsdag 15 januari werden de jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de Algemene Ledenvergadering. De vier muzikanten tekenden respectievelijk voor 70, 40 en 12,5…

Meer..