Binnen onze vereniging zijn verschillende commissies actief die vorm geven aan de plannen die door het bestuur zijn uitgezet. Iedere commissie is verantwoordelijk voor specifieke activiteiten en taken.

Heb je vragen, ideeën of wil je meewerken in een commissie, kun je contact opnemen met de commissie voorzitter (aanspreekpunt). En heb je geen zin om vast lid te zijn van een commissie dan kun je ook op project basis meedraaien.


Financieel Beheer

Aanspreekpunt: Ineke van de Pavert

 • opzetten van het financieel beleid
 • inning contributiegelden
 • werven en onderhouden van donateurs, leden van de club van 100 en sponsors
 • werven en onderhouden van adverteerders
 • op actieve wijze zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen
 • inning subsidie gelden en evt bespreken voorwaarden met de gemeente

Muziek & Optredens

Aanspreekpunt: Chantal Driessen

 • het selecteren en organiseren van optredens
 • het verzorgen van concertaffiches en programmaboekjes met de PR commissie
 • het selecteren van muziekstukken
 • het opstellen en onderhouden van het muzikale activiteitenprogramma

Werving en Opleiding

Aanspreekpunt: Renate in ’t Zandt

 • het opstellen en uitvoeren van het doorstroombeleid
 • opstellen en uitvoeren van wervingsacties
 • onderhouden van contacten met de diverse muziekopleiders
 • definiëren en organiseren van het programma Instap- en Leerlingen-orkest
 • activiteiten voor de jeugd
 • belangen behartiging jeugd
 • begeleiding Instap- en Leerlingen-orkest

Beheer & Middelen

Aanspreekpunt: Ronald Loonen

 • aanschaf, beheer en onderhoud van instrumenten
 • ondersteuning en advisering van leden bij aanschaf van een instrument
 • verzorgen en onderhouden van het historisch archief
 • het verzorgen en onderhouden van de bladmuziek

Public Relations

Aanspreekpunt: Lisa Mitzer

 • zorgen voor publiciteit in de media
 • verzorgen van al het drukwerk
 • ontwerpen en verzorgen van de huisstijl
 • onderhouden van de internetsite en social media kanalen
 • onderhouden van relaties met derden
 • verzorgen van de nieuwsbrief voor de Club van 100 en donateurs

FUN Commissie

Aanspreekpunt: Petri Alting – Klösters

 • organiseren van niet muzikale activiteiten voor de vereniging