Het Leerlingenorkest bestaat uit 16 jeugdige en volwassen muzikanten die hun A diploma hebben behaald of dit niveau op een andere manier bereikt hebben. Door op deze manier in orkestverband te spelen, worden onze muzikanten voorbereid op het spelen in het harmonie-orkest en het optreden voor publiek. Als het B-diploma behaald is, stromen ze door naar het harmonie-orkest.