Het Leerlingenorkest bestaat uit jeugdige en volwassen muzikanten die hun A diploma hebben behaald of dit niveau op een andere manier bereikt hebben. Door op deze manier in orkestverband te spelen, worden onze muzikanten voorbereid op het spelen in het harmonie-orkest en het optreden voor publiek. Als het B-diploma behaald is, stromen ze door naar het harmonie-orkest.

Momenteel zijn er te weinig leerlingen om een leerlingen orkest te vormen; al onze muzikanten spelen op dit moment in het harmonie orkest. Indien er weer voldoende muzikanten zijn, zullen we dit orkest weer starten.