Op dinsdag 15 januari werden de jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de Algemene Ledenvergadering. De vier muzikanten tekenden respectievelijk voor 70, 40 en 12,5 jaar lidmaatschap.

Lars Mitzer en Lisa Mitzer

Lars en Lisa Mitzer zijn beide 12,5 jaar lid en komen uit een muzikale familie. Het was hun vader die als invaller kennis maakte met De Volharding en als eerste lid werd. Al gauw volgde Lars op klarinet en Lisa op hobo, als muzikant van het instaporkest. Hoogtepunt voor beide is toch wel hun deelname aan muziekwedstrijd De Adriaan met het harmonie orkest. Lars behaalde daar in 2015 een eerste prijs en Lisa deed twee jaar later mee. Inmiddels is Lars ook actief binnen de commissie Muziek en Optredens waar hij zich bezig houdt met het repertoire en is Lisa sinds een jaar bestuurslid en voorzitter van de PR commissie.  

De twee jonge muzikanten bevinden zich in het gezelschap van twee heren die al een aantal jaren langer meedraaien in het orkest.

Henk Driessen

Henk Driessen is 40 jaar bestuurslid en werd deze avond benoemd tot ere bestuurslid. Hij werd in 1979 gevraagd door toenmalig voorzitter Louis Linnartz en was naast Jan van de Braak en Pierre Janssen één van de vier niet musicerende bestuursleden van die tijd. Henk was vooral achter de schermen actief, zorgde voor inwonerslijsten om nieuwe donateurs te werven en regelde samen met zijn Annie de buffetten. Goede herinneringen heeft hij ook aan de carnavalsconcerten onder leiding van dirigent Arthur Verhofstad, waarin hij een act deed als slangenbezweerder en als acrobaat met het vijftal ‘stijf en sterk’. Veertig jaar later is Henk nog steeds actief binnen de vereniging; hij organiseert, inmiddels als enig niet musicerend bestuurslid, de niet muzikale activiteiten.

Jos Evers en voorzitter Ronald Loonen

Jos Evers is maar liefst 70 jaar lid van de vereniging en ‘harmonieman’ in hart en nieren. In 1949 begonnen op klarinet en eind jaren 50 toegetreden tot het bestuur als secretaris. Mede door zijn inzet groeide de vereniging weer, zowel in aantal als niveau waardoor het orkest uiteindelijk op het hoogste concoursniveau speelde. Naast zijn functie als bestuurslid, was Jos ook verantwoordelijke voor de opleiding van nieuwe muzikanten. Menig orkestlid kan zich de lessen bij Jos nog herinneren; er moest hard gewerkt worden zodat er zo snel mogelijk meegespeeld kon worden in het harmonie orkest. Met de komst van de muziekschool begin jaren 80, stopte het lesgeven maar bleef hij actief betrokken als begeleider van de jeugd. Toen Jos zijn taken als secretaris in 1992 neerlegde, nam hij het beheer en onderhoud van het instrumentarium op zich. Kleine reparaties deed hij zelf, grotere reparaties werden uitbesteed. Pas zeer recent heeft hij ook deze taak overgedragen aan de nieuwe lichting en doet hij het wat rustiger aan.